Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh MOTARO

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu MOTARO đang tìm kiếm 5 nhân sự vị trí Nhân Viên Kinh để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ, kết nối cho những khách hàng có thắc mắc về sản phẩm, đơn đặt hàng,…

Tuyển dụng Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng MOTARO

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu MOTARO đang tìm kiếm nhân sự vị trí Chăm Sóc Khách Hàng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ, kết nối cho những khách hàng có thắc mắc về sản phẩm, đơn đặt hàng,…